Integritetspolicy

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av den information vi har registrerat om dig.

När du kontaktar oss uppger du dina personuppgifter. I samband med det godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även i vissa fall kommunikation som vi har med dig (t ex e-post), detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

GDPR – Dina rättigheter:
Du har rätt att bli bortglömd/raderad.
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.
Du har rätt att göra klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

Naessen Sales AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
Har du några frågor, eller vill du att vi ska radera dina användaruppgifter, är du välkommen att ta kontakt med oss!
Vår webbplatsadress är: http://elbilsexpert.com.